SKILLDRIVER: Školení prodejních dovedností

Chytrý asistent
rozvoje dovedností

Trénujte zážitkem

Reálným prožitkem konkrétních situací si účastník přirozeně vytváří návyk a může trénovat kdykoliv a kdekoliv.

Měřte výsledky

Systematickým měřením reálných výsledků účastníka okamžitě vidíte přínosy tréninku i rezervy pro další rozvoj.

Trénujte zážitkem

Procházíte realistickými video rozhovory, které simulují situace z reálného profesního života. Hovoříte s reálným člověkem, vidíte jeho neverbální komunikaci, slyšíte jeho slova a Vaše reakce určují směr rozhovoru i výsledek. To vše podle toho, jak se Vám daří uplatňovat správné dovednosti.

Jak to funguje ?

1.

Účastník absolvuje věrné simulace rozhovorů v klidu u svého počítače.

2.

Aplikace vyhodnotí jeho dovednosti a upozorní na slabiny.

3.

Rozebereme celý rozhovor, okomentujeme a dáme doporučení ke každému kroku účastníka.

4.

Manažer nebo trénér sleduje výsledky a pomáhá s převodem dovedností do reálné praxe.

Měřte výsledky

Informace a data jsou důležitým předpokladem pro zlepšování. Pokud dokážete změřit a ukázat, v čem jsou silné a slabé stránky, můžete velmi dobře řídit a kontrolovat osobní rozvoj.

Skilldriver přesně měří dovednosti při průchodu on-line simulací, a tak umí zaznamenávat výsledky z praxe. Tato data pak slouží jak pro samotného účastníka, tak pro celkové řízení efektivity rozvoje.

Přehled funkcionalit

1.

Video-simulace rozhovoru

Účastník vede rozhovor v předdefinované situaci. Jednotlivé simulace obsahují různé profesní situace z hlediska typu protistrany, jejího chování i cíle schůzky … tím připraví účastníka i na velmi nečekané situace v praxi.

2.

Analýza výsledků

Po ukončení simulace účastník získává velmi detailní analýzu svého výsledku v přehledné a srozumitelné grafické formě, kde zjišťuje své silné a slabé stránky.

3.

Mentoring

Aby účastník přesně pochopil, kde udělal chyby a mohl se jim příště vyhnout, prochází celý rozhovor společně s virtuálním mentorem, který mu komentuje každou jeho volbu.

4.

Zobrazení teorie

Uživatel si může kdykoliv připomenout správné postupy a pravidla interaktivním zobrazením teorie.

5.

Dlouhodobé výsledky

Změna chování přichází až po dlouhodobém opakování správného řešení. Proto jsou programy složeny ze sady několika simulací a účastník sleduje své pokroky v čase.

6.

Manažerská konzole

Manažer či trenér po celou dobu sleduje výsledky svého týmu v přehledné konzoli a k dispozici má detaily až na úroveň každého jednotlivce.

7.

Individualizace

Upravte si SKILLDRIVER přesně pro své účely – design, metodiku vyhodnocování, nebo rozhovory na zakázku z Vašeho oboru.