Inovace, které transformují zkušený prodejní tým

Vrcholové vedení a obchodní ředitelé společností se stále více obrací k metodám, které posilují jejich týmy prodejců a přinášejí trvalý růst. V této souvislosti je neodmyslitelným prvkem trénink, který může transformovat i zkušené obchodní zástupce na nejenom úspěšné, ale i znalostně hlubší konzultanty. Příběh společnosti Woltair nám ukazuje, jak 4 klíčové podněty z oblasti tréninku společně s inovativní metodikou změnily pravidla hry v oblasti obchodního prodeje. 

1. Workshop s kalibrací principů Konzultativního prodeje,  

který odpovídal situacím, s nimiž se obchodní zástupci denně potýkají. To jim umožnilo lépe transformovat zmiňované principy do klíčového tématu „zelená energie“, které v jejich prodejním portfoliu hrály stále důležitější roli. Tyto setkání nebyly pouhým školením, ale interaktivními sezeními zaměřenými na aktivní účastníkův příspěvek a sdílení zkušeností.

2. Skupinové on-line rozvojové aktivity pro konkrétní dovednosti:  

Společnost Woltair si uvědomila, že efektivní trénink vyžaduje více než pasivní naslouchání. Skupinové rozvojové aktivity, on-line v Teamsech a v aplikaci Skilldriver, se zaměřovaly na konkrétní situace, které obchodní zástupci často řeší. Tímto způsobem se získávaly dovednosti přímo v kontextu reálného pracovního prostředí. Účastníci tréninků byli povzbuzováni nosit do těchto setkání své konkrétní praktické zkušenosti. 

3. Přenos závěrů tréninku do praxe:  

Nejdůležitějším cílem tréninku je, aby nově nabyté znalosti a dovednosti byly skutečně uplatňovány v praxi. Woltair se zaměřil na to, aby účastníci měli jasně definované závěry z tréninku, které by měli implementovat ve své denní práci. Tímto způsobem se zabezpečilo, že trénink byl více než jen jednorázovou událostí. 

4. Implementace poznatků z tréninku do celkové strategie firmy: 

Co společnost začal dělat jinak, byla transformace samotného přístupu k prodeji. Namísto tradičního prodeje produktů se společnost zaměřila na vytváření hodnoty pro zákazníka. Hlavním cílem nebylo pouze prodávat produkt, ale stát se průvodcem pro zákazníka v oblasti zelené energie. 

Shrnul to jeden z obchodníků:

Byť jsem vždy skeptický, ale když si toto vezmu zpětně, přijde mi to automatické, ale nedělal jsem to. Ta dlouhodobost mi pomohla věci zautomatizovat.

Změna úspěšnosti – klíčové faktory 

Jak se Woltairu daří měnit úspěšnost obchodních zástupců? Jeden z nich zmínil: „Už nejsem robot – dělám kvalitnější schůzky“. 

Zde je několik klíčových faktorů změn: 

  • Atmosféra a zákazníkovy potřeby:  

Obchodní zástupci se snaží vytvořit uvolněnou atmosféru na začátku schůzek. To umožňuje zákazníkům cítit se pohodlněji a více otevřeně sdílet své potřeby a očekávání. 

 

  • Důkladná analýza:  

Předtím než začnou nabízet řešení, pečlivě analyzují situaci zákazníka. Tímto získávají hlubší pochopení jeho potřeb a předpokládaného vývoje. 

 

  • Zaměření na přínosy:  

Namísto technických detailů kladou důraz na přínosy pro zákazníka. Zákazník je tak lépe motivován k nákupu, protože vidí, jaký užitek mu produkt nebo služba přinese. 

 

  • Empatie a argumentace:  

Obchodní zástupci nejprve naslouchají zákazníkovi, aby lépe pochopili jeho obavy. Poté své argumenty přizpůsobují těmto konkrétním podnětům, což vytváří výraznější efekt. 

 

  • Poradenská role:  

Obchodní zástupci se stávají poradci, kteří zákazníkovi nabízejí podporu i před samotným rozhodnutím. To zahrnuje i radu ohledně toho, co je pro zákazníka skutečně užitečné podle jeho očekávaných přínosů. 

 

Celkový efekt vyjádřil jeden z účastníků:

Začal jsem se soustředit na kvalitu vůči kvantitě.
Kvalitně jsem odmakal méně případů, zvýšila se mi konverze.

Závěr 

Společnost Woltair nám ukázala, že inovace v tréninku a metodice mohou mít zásadní vliv na úspěšnost zkušeného prodejního týmu. Přesunutí od tradičního prodeje k poradenství a hodnotovému řešení zákaznických potřeb může vést k dlouhodobému zvyšování efektivity prodejních aktivit. Využití moderních tréninkových postupů, reflexe a adaptace na aktuální potřeby zákazníka se stává klíčovým faktorem v dnešní konkurenční obchodní krajině. 

Inspirace do vašeho e-mailu

Pozvánky na kurzy a konference, newslettery se zajímavým obsahem, články na aktuální témata, nejnovější trendy. Teď už vám nic neunikne.

Jsme tu pro vás

+420 733 540 749

Po - Pá 8:00 - 17:00

Skilldriver, s.r.o.
IČ: 25003551
Pernerova 697/35, Karlín
186 00 Praha 8

Pojďte do toho s námi

Projděte si nezávazně některou z našich video-simulací a zobrazte si své výsledky.

© Copyright Skilldriver, s.r.o. All rights reserved.