SKILLDRIVER: Školení prodejních dovedností

Propojujeme digitální svět
a živá školení. Chytře.

Přinášíme inovace do firemního vzdělávání
a zvyšujeme dopad Vašich tréninkových programů.

Motivační management

12 týdnů intenzivního manažerského rozvoje

DEMO ukázka

Video-trenažér

Trénujte on-line v realistických video-simulacích.

Měření dovedností

Nastavte si důležité dovednosti a sledujte jejich vývoj.

Osobní přístup

Chytře řiďte tréninkové aktivity podle potřeb

Video-trenažér

Ke změně návyků nestačí jen školení, ale je potřeba nové dovednosti dlouhodobě a opakovaně trénovat a získávat cílenou zpětnou vazbu, co se mi daří a co potřebuji pilovat.

Ve Skilldriver aplikaci trénujete na realistických video-simulacích, které napodobují skutečné rozhovory. Máme vytvořeny sady situací pro různá prostředí, ale vytváříme i zakázkové simulace, vč. vytvoření virtuálních klonů Vašich trenérů. Digitalizujeme produktová školení, ale i adaptační programy nováčků ve firmách.

Měření dovedností

Změna návyku je těžká. Rozumově není složité pochopit nové principy, ale v praxi je vždy převálcují původní návyky, a proto jsou typicky soft-skills tréninky neustále opakovány, často bez výrazného výsledku.

Skilldriver aplikace umožňuje nadefinovat si požadované dovednosti a stará se o jejich skutečné převedení do praxe a vytvoření návyku. Plánuje a připomíná potřebné aktivity, měří výsledky, reportuje zlepšení a dává Vám tím nad rozvojem kontrolu.

Osobní přístup

Při budování nového návyku je důležitá podpora nadřízeného. Potřebuji cítit jeho zájem a podporu.

Skilldriver systém rozvoje dovedností funguje na kaskádovém principu a dává manažerům jistotu v práci se svými lidmi. Prostřednictvím workshopů, tréninku trenérů a individuálních koučinků udržujeme rozvoj trvale v otáčkách a pomáháme manažerům být svému týmu opravdovým lídrem.