Poločas zavedení umělé inteligence (AI) do platformy Skilldriver

Na konci minulého roku jsme byli pod hlavičkou společnosti Skilldevelo vybráni do inovativního programu Technologické inkubace Czechinvest na rozvoj produktů a služeb v oblasti umělé inteligence (AI HUB) v České republice.

S naší vzdělávací platformou Skilldriver jsme do programu vstoupili s ambiciózním plánem – rozšířit naši platformu o prvky konverzační umělé inteligence (AI). Náš cíl byl jasný – umožnit uživatelům komunikovat s počítačem přirozeným způsobem. Chceme, aby uživatelé mohli používat svůj hlas a v rámci stanoveného scénáře získávat odpovědi od počítače, které znějí a působí přirozeně.

Naší metrikou úspěchu tak je, když si uživatel ani neuvědomí, že se děje něco zvláštního, nepřirozeného – tedy že na pozadí konverzace je konverzační „engine“, který řídí, přizpůsobuje (a vyhodnocuje!) průběh rozhovoru, jako by se odehrával s živým člověkem.

Jsme si jistí a – i když je toto téma pořád ještě poměrně nové – již se nám i potvrzuje, že zapojení AI přináší nové možnosti a vyšší úroveň přínosů:

  • Personalizované scénáře: AI umožňuje přizpůsobit programy a scénáře podle individuálních potřeb a preferencí každého člověka.
  • Zvýšená efektivita: AI umožňuje rychle zjistit, která témata jsou pro daného člověka jeho krevní skupinou a v kterých má rezervy.
  • Zvýšená angažovanost: ukazuje se, že prvky AI zvyšují atraktivitu obsahu a tím i větší zapojení a motivaci uživatele v rámci interaktivní a zábavné formy – ať již to platí pro zvyšování svých osobních dovedností, nebo přijímacích rozhovorů či scénářů rozhovorů s obchodním asistentem.
  • Simulace živých scénářů v reálném čase: AI velmi zlepšuje přenos výsledků vzdělávání a rozvoje do praxe tím, že umožňuje tréninkové přirozené rozhovory na dané téma.
  • V neposlední řadě AI dokáže ohodnotit zaznamenané vstupy uživatele a průběh jeho reakcí do velmi efektivního shrnutí silných a slabých stránek.

Tím vším bychom chtěli zvýšit zapojení, motivaci uživatelů a doručit lepší výsledky našim klientům.

 

Ale jakým směrem se vydat a jaké technologie použít?

Při návrhu projektu jsme si ani neuvědomovali, v jak turbulentní době rozvoje umělé inteligence se momentálně nacházíme – tento nebývalý boom i nadále pokračuje. Každý týden se objevovala (a stále objevují) nová řešení a možnosti. Rozhodnout se, kterým směrem se vydat, nebylo jednoduché.

V první fázi projektu jsme se potýkali s řadou technických a metodických výzev. Jak již bylo řečeno, AI je rychle se vyvíjející obor, který nabízí mnoho možností, ale také nejistot. Museli jsme si vybrat vhodné technologie a postupy, které by nám umožnily dosáhnout našeho cíle.

 Prošli jsme přípravnou fází, konzultovali jsme s odborníky a sami jsme ověřovali různé přístupy. Díky podpoře agentury Czechinvest jsme měli možnost konzultovat technické změny s odborníky z oblasti AI a ověřit si tak, která námi zvažovaná řešení mají racionální základ, technickou vyspělost, příslib spolehlivosti i perspektivu do budoucna.

Pokud to zjednodušíme, tak jsme se nakonec rozhodli jako základ využít velké jazykové modely (LLM) od OpenAI (ChatGPT a GPT-4) a řečové Azure služby od společnosti Microsoft. K tomu jsme řešení obohatili o možnost generovat videa s virtuální personou a digitálním hlasem, ale třeba i vyhledávání konkrétních informací v dokumentech s pomocí AI.

Tato kombinace nám neposkytla pouze nezbytný základ pro naše plány, ale také přinesla obrovskou flexibilitu a otevřela nové možnosti v dosahu naší platformy. Nejsme již omezeni na čistě vzdělávací scénáře, ale mohli jsme začít uvažovat o dalších aplikacích.

Momentálně se nacházíme v polovině inkubačního projektu – konkrétně ve fázi pilotního nasazení, ve které sbíráme cenné zkušenosti z reálného používání novinek a pokročilých možností v praxi. Máme spolupráci s několika partnery, kteří nám pomáhají ověřit funkčnost a užitečnost našeho řešení. Například společnost Woltair používá naši platformu jako asistenta pro přijímací rozhovor, který provádí s potenciálními zaměstnanci. Dále máme realizovánu pilotní část cizojazyčného programu na téma Wellbeing pro studenty univerzit. Tyto pilotní projekty nám umožní získat zpětnou vazbu od uživatelů a přizpůsobit naše řešení na základě nasbíraných zkušeností.

 

Jsme nadšení z pokroku, který platforma Skilldriver s integrací umělé inteligence dosáhla. Zároveň ale víme, že to je teprve začátek. Během následujících měsíců plánujeme upravovat naše řešení na základě zkušeností a zpětných vazeb z pilotního provozu.

Naše účast v inkubačním programu Technologická inkubace Czechinvest nám umožnila proniknout do světa AI. Věříme, že zapojení konverzační umělé inteligence přinese interaktivní scénáře na zcela novou úroveň. Již nyní vidíme, že tato technologie otevře dveře k novým možnostem a přispěje k neustálému rozvoji v oblasti (nejen) vzdělávacích postupů a procesů.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory programu Technologická inkubace.

Inspirace do vašeho e-mailu

Pozvánky na kurzy a konference, newslettery se zajímavým obsahem, články na aktuální témata, nejnovější trendy. Teď už vám nic neunikne.

Jsme tu pro vás

+420 733 540 749

Po - Pá 8:00 - 17:00

Skilldriver, s.r.o.
IČ: 25003551
Pernerova 697/35, Karlín
186 00 Praha 8

Pojďte do toho s námi

Projděte si nezávazně některou z našich video-simulací a zobrazte si své výsledky.

© Copyright Skilldriver, s.r.o. All rights reserved.